Ceník

Ceník výkonů, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění (k 1.11.2018):

Název výkonu

Popis

Cena

Medicinální pedikúra

Jednorázové ošetření chodidel pomocí pedikérské brusky zdravotní sestrou vyškolenou v podiatrii s odborným odstraněním hyperkeratóz, otlaků a ošetřením dystrofických nehtů na chodidlech. K ošetření používáme speciální brusné frézky na jedno použití.

Jedno chodidlo  300 Kč, obě chodidla 500 Kč.

Malá pedikúra

Odstranění otlaků, ztvrdlé kůže chodidel a poškozených nehtů

Jedno chodidlo 150 Kč, obě chodidla 300 Kč.

Bandáž Comprilan

Podložená vícevrstevná kompresivní elastická bandáž dolních končetin Comprilan – bavlněné krátkotažné obinadlo

Jedna končetina 300 Kč, obě končetiny 500 Kč.

Bandáž JOBST Compri II

Podložená vícevrstevná kompresivní elastická bandáž dolních končetin JOBST Compri II – adhezivní krátkotažné obinadlo

Jedna končetina 500 Kč, obě končetiny 1000 Kč.

Destičkový koncentrát k aplikaci na nehojící se rány

Patentovaná technologie „RegenLab“ - aplikace koncentrátu růstových faktorů z destiček obsažených v pacientově vlastní krvi na nehojící se rány. Cena za spotřební materiál a jednorázovou aplikaci koncentrátu destiček na povrch rány nebo do jejího okolí.  

5000 Kč

Destičkový koncentrát k regeneraci pokožky obličeje a krku (2 zkumavky koncentrátu)

Patentovaná technologie „RegenLab“ - aplikace koncentrátu růstových faktorů z destiček obsažených v pacientově vlastní krvi do kůže v oblasti obličeje a krku. Cena zahrnuje topickou anestézii krémem EMLA, aplikaci trombocytálního koncentrátu získaného odběrem cca 20 ml pacientovy krve (včetně spotřebního materiálu - 2 zkumavky) a ošetření pokožky po aplikaci PRP.

6000 Kč

Fototerapie rány

Aplikace polarizovaného světla na ránu přístrojem Fotonyx v intervalu 15 minut k podpoře hojení rány a potlačení projevů ranné infekce. Léčba polarizovaným světlem se provádí v prostorách ambulance. Přístroj nezapůjčujeme do domácího prostředí.

100 Kč

Ambulantní terapie rány kontrolovaným podtlakem

Léčba ran pomocí certifikovaných zařízení pro podtlakovou terapii. Pacient hradí cenu dodaného zdravotnického materiálu a výkon (zdravotní pojišťovny hradí podtlakovou terapii pouze za hospitalizace pacienta). Cena za 1 převaz rány.

3000 Kč

Ambulantní léčba rány pomocí medicinálních larev bzučivky zelené

Čistění rány pomocí sterilních larev dodávaných firmou Bioknife. Pacient hradí výrobci cenu za originální dodávku živých larev – na základě dodané faktury.

Odstranění larev v ambulantním zařízení s jejich odbornou likvidací je zpoplatněno zvlášť.

-Dle ceníku firmy Bioknife

-500 Kč

Sklerotizace varixů dolních končetin z kosmetických důvodů

Ošetření křečových žil na dolních končetinách speciálním roztokem Aetoxysclerolu z kosmetických důvodů. Používáme šetrnou metodu tzv. pěnově sklerotizace, výkon je omezen maximálním množstvím jednorázově podaného Aetoxysclerolu

1 končetina 600 Kč

Radiofrekvenční operace křečových žil metodou VNUS

Miniinvazivní operace křečových žil pomocí speciálního jednorázového radiofrekvenčního katetru umožňuje provést operaci křečových žil na dolní končetině z pouhého vpichu do kůže. Operace se provádí za jednodenní hospitalizace na chirurgickém oddělení Nemocnice Podlesí a.s.

viz. platný ceník nadstandardních výkonů Nemocnice Podlesí a.s.