Novinky

27.3.2019

Vzdělávací akce pro pacienty a osoby pečující o své blízké

Ve dnech 9. a 10. května se po dvouleté přestávce bude opět konat v Hotelu Vitality ve Vendryni konference Rande 2019. Konference se již tradičně věnuje problematice nehojících se ran a kožních defektů. Část přednášek a workshopů bude určena nejen zdravotníkům, ale i samotným pacientům s nehojící se ránou a jejich blízkým, kteří jim v léčbě jejich zdravotního problému pomáhají.

Blok přednášek pro pacienty a jejich rodinné příslušníky (kteří se označují také jako tzv. osoby pečující o osoby blízké) je naplánován na pátek 10. května 2019 dopoledne. Organizátorům se podařilo oslovit řadu odborníků ze zdravotnictví a sociální oblasti. Účastníci se tak budou moci seznámit s tím, kdo má nárok na nepojistné dávky pro osoby se zdravotním postižením, jaká jsou úskalí komunikace s pacienty s chronickými onemocněními a nehojícími se ránami, jak správně provádět kompresivní bandáže dolních končetin a tím léčit bércové vředy žilního původu, jak správně polohovat nemocné a provádět prevenci vzniku proleženin, jak pečovat o nemocné s poruchami výživy. Na konferenci zazní také informace o tom, jaké zdravotnické prostředky jsou dostupné ke kompenzaci různých omezení v pohybu a sebeobsluze, jak jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a kdo má na ně nárok. Pro laiky i zdravotníky se účastí na konferenci otevírá jedinečná šance, kdy se mohou podělit o své osobní zkušenosti s ránami a jejich léčbou.

Kdy: 10. května 2019 od 10 hodin dopoledne

Kde: konferenční sál Hotelu Vitality ve Vendryni. Hotel Vitality je bezbariérový, takže jej mohou navštívit i osoby s omezenou pohyblivostí.

Pacienti i osoby pečující o osoby blízké mají vstup zdarma.

Kapacity konferenčního sálu jsou omezené, v případě vážného zájmu je možné si rezervovat místo v sále emailem na adrese konference@rande2019.cz. Další informace můžete získat na webových stránkách www.rande2019.cz .

22.12.2018

Ordinační doba od 1.1.2019

Detailní rozpis ordinačních hodin ambulance Salvatella s.r.o., chirurgická ambulance, od 1.1.2019:

Pondělí          7:00 – 11:30 hod            (chirurgická ambulance)  

Úterý              7:00 – 11:30 hod           (chirurgická ambulance)

Středa            7:00 – 11:30 hod           (chirurgická ambulance)

Čtvrtek           7:00 – 11:30 hod           (chirurgická ambulance)

Pátek              7:00 – 11:00 hod           (chirurgická ambulance)

 

Detailní rozpis ordinačních hodin ambulance Salvatella s.r.o., cévní chirurgická ambulance, od 1.1.2019:

Pondělí                12:00 – 13:30 hod            (cévní chirurgická ambulance)

Úterý                    12:00 – 13:30 hod            (cévní chirurgická ambulance)

Středa                  12:00 – 13:00 hod            (cévní chirurgická ambulance)

Čtvrtek                12:00 – 14:00 hod            (cévní chirurgická ambulance)

Pátek                    11:00 – 12:00 hod           (cévní chirurgická ambulance)

 

Detailní rozpis ordinačních hodin ambulance Salvatella s.r.o., podiatrická ambulance, od 1.1.2019:

Pondělí                13:30 – 14:30 hod            (podiatrická ambulance)

Úterý                    13:30 – 16:00 hod            (podiatrická ambulance)

Středa                  13:00 – 15:00 hod            (podiatrická ambulance)

Čtvrtek                14:00 – 15:00 hod            (podiatrická ambulance)

Pátek                    12:00 – 13:00 hod            (podiatrická ambulance)

1.11.2018

Nehrazené výkony

Důležité upozornění

Vážení pacienti. V letech 2017-2018 zdravotní pojišťovny neuhradily našemu zdravotnickému zařízení část poskytnuté péče. Tato finanční částka ohrožuje běžný chod ambulance a hrozí tak její uzavření. Intenzivní jednání s vedením pojišťoven bohužel nevedla k žádnému výsledku. Chceme zachovat vysoký standard péče, kterou Vám poskytujeme a neomezovat její rozsah. S ohledem na náš hospodářský výsledek již ale nejsme schopni dále dotovat úkony, které vaše zdravotní pojišťovny odmítají uhradit a jsme nuceni úhradu za ně požadovat po Vás. Jedná se především o tyto výkony:

Odstranění otlaků, ztvrdlé kůže chodidel a poškozených nehtů (malá pedikúra)   

150 Kč jedno chodidlo, 300 Kč obě chodidla.

 

Kompletní medicinální pedikúra (komplexní preventivní ošetření chodidla: ošetření dystrofických nehtů chodidla s jejich ostříháním a broušením pedikérskou bruskou, ošetření meziprstních prostor na obou dolních končetinách s odstraněním krust, šupin a hyperkeratóz, plošné zbroušení ztvrdlé kůže z plosky chodidla, zbroušení ztvrdlé a vysušené pokožky chodidel postižených plísní, odstranění nekomplikovaných hyperkeratoz, kožních bradavic, otlaků a kuřích ok skalpelem, ošetření chodidla hydratačním krémem a edukace o péči o pokožku chodidel.

300 Kč jedno chodidlo, 500 Kč obě chodidla.

 

Podložená vícevrstevná kompresivní elastická bandáž dolních končetin kvalitním krátkotažným kompresivním obinadlem Comprilan

300 Kč jedna končetina, 500 Kč obě dolní končetiny.

 

Podložená vícevrstevná kompresivní elastická bandáž dolních končetin kvalitním krátkotažným adhezívním kompresivním obinadlem Jobst Compri II 

500 Kč jedna končetina, 1000 Kč obě dolní končetiny.

 

Vzniklá situace nás velmi mrzí, ale v současnosti nemáme jinou možnost, jak provoz ambulance v současném rozsahu zachovat. Ostatní výkony nehrazené ze zdravotního pojištění jsou uvedeny v našem ceníku.

5.9.2018

Amniové krytí ran na naší ambulanci

Salvatella s.r.o. je od června 2018 jedním ze tří oficiálních center pro léčbu ran v České republice, která jsou oprávněna aplikovat pacientům na rány krytí Amnioderm. Jedná se o krytí vyrobené z lidských plodových obalů - tzv. amniových blan. Materiál do naší ambulance dodává brněnské Národní centrum tkání a buněk a.s.. Krytí, které se používá na stagnující nehojící se rány, obsahuje vysoké množství růstových faktorů, které jsou nezbytné k reparaci tkání a hojení ran. Amnioderm zatím není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a v součastosti si ho bohužel musí hradit sami pacienti.

3.6.2018

Implementace GDPR v Salvatella s.r.o.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ SALVATELLA S.R.O.

Informace pro pacienty ošetřené v Salvatella s.r.o.

 

Vážení pacienti.

V souvislosti s poskytováním léčebně preventivní péče jsme povinni zpracovávat a uchovávat vaše osobní a zdravotní údaje. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jedná se zejména o: jméno a příjmení pacienta, rodné číslo, resp. číslo pojištěnce nebo datum narození, číslo zdravotní pojišťovny, anamnestická data související se zdravotním stavem a péčí o pacienta, diagnóza, adresa bydliště, kontaktní telefonní číslo. Tyto údaje slouží k jednoznačné identifikaci vaší osoby, k potřebě účtování vaší zdravotní pojišťovně, k předepisování a zasílání receptů, nálezů a zajištění další péče.

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.

 

Za poskytovatele zdravotnických služeb

MUDr. Jan Stryja Ph.D.

Jednatel společnosti Salvatella s.r.o.

Staroměstská ul. 281, Třinec, 739 61