Ceník

Ceník výkonů, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění (k 1.1.2023):

Název výkonu

Popis

Cena

Medicinální pedikúra

Jednorázové ošetření chodidel pomocí pedikérské brusky zdravotní sestrou vyškolenou v podiatrii s odborným odstraněním hyperkeratóz, otlaků a ošetřením dystrofických nehtů na chodidlech. K ošetření používáme speciální brusné frézky na jedno použití.

Jedno chodidlo  350 Kč, obě chodidla 700 Kč.

Malá pedikúra

Odstranění otlaků, ztvrdlé kůže chodidel a poškozených nehtů

Jedno chodidlo 250 Kč, obě chodidla 500 Kč.

Bandáž Putter Binde

Podložená vícevrstevná kompresivní elastická bandáž dolních končetin Putter Binde – bavlněné krátkotažné obinadlo

Jedna končetina 430 Kč, obě končetiny 860 Kč.

Bandáž JOBST Compri II

Podložená vícevrstevná kompresivní elastická bandáž dolních končetin JOBST Compri II – adhezivní krátkotažné obinadlo

Jedna končetina 500 Kč, obě končetiny 1000 Kč.

Destičkový koncentrát k aplikaci na nehojící se rány

Patentovaná technologie „RegenLab“ - aplikace koncentrátu růstových faktorů z destiček obsažených v pacientově vlastní krvi na nehojící se rány. Cena za spotřební materiál a jednorázovou aplikaci koncentrátu destiček na povrch rány nebo do jejího okolí.  

5500 Kč

Destičkový koncentrát k regeneraci pokožky obličeje a krku (2 zkumavky koncentrátu)

Patentovaná technologie „RegenLab“ - aplikace koncentrátu růstových faktorů z destiček obsažených v pacientově vlastní krvi do kůže v oblasti obličeje a krku. Cena zahrnuje topickou anestézii krémem EMLA, aplikaci trombocytálního koncentrátu získaného odběrem cca 20 ml pacientovy krve (včetně spotřebního materiálu - 2 zkumavky) a ošetření pokožky po aplikaci PRP.

6500 Kč

Aplikace bandáže

Aplikace kompresivní bandáže jednorázovým krátkotažným obinadlem.

100 Kč

Sklerotizace varixů dolních končetin z kosmetických důvodů

Ošetření křečových žil na dolních končetinách speciálním roztokem Aetoxysclerolu z kosmetických důvodů. Používáme šetrnou metodu tzv. pěnově sklerotizace, výkon je omezen maximálním množstvím jednorázově podaného Aetoxysclerolu

1 končetina 800 Kč

Přednostní ošetření

Přednostní ošetření pacienta mimo ordinační dobu nebo pořadí objednaných pacientů, které nespoňuje kritéria pro akutní ošetření pacienta z důvodu náhlého zhoršení jeho zdravotního stavu.

2000