Ceník

Ceník výkonů, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění (k 1.11.2018):

Název výkonu

Popis

Cena

Medicinální pedikúra

Jednorázové ošetření chodidel pomocí pedikérské brusky zdravotní sestrou vyškolenou v podiatrii s odborným odstraněním hyperkeratóz, otlaků a ošetřením dystrofických nehtů na chodidlech. K ošetření používáme speciální brusné frézky na jedno použití.

Jedno chodidlo 300 Kč, obě chodidla 500 Kč.

Malá pedikúra

Odstranění otlaků, ztvrdlé kůže chodidel a poškozených nehtů

Jedno chodidlo 150 Kč, obě chodidla 300 Kč.

Bandáž Comprilan

Podložená vícevrstevná kompresivní elastická bandáž dolních končetin Comprilan – bavlněné krátkotažné obinadlo

Jedna končetina 300 Kč, obě končetiny 500 Kč.

Bandáž JOBST Compri II

Podložená vícevrstevná kompresivní elastická bandáž dolních končetin JOBST Compri II – adhezivní krátkotažné obinadlo

Jedna končetina 500 Kč, obě končetiny 1000 Kč.

Destičkový koncentrát k aplikaci na nehojící se rány

Patentovaná technologie „RegenLab“ - aplikace koncentrátu růstových faktorů z destiček obsažených v pacientově vlastní krvi na nehojící se rány. Cena za spotřební materiál a jednorázovou aplikaci koncentrátu destiček na povrch rány nebo do jejího okolí.

5000 Kč

Destičkový koncentrát k regeneraci pokožky obličeje a krku (2 zkumavky koncentrátu)

Patentovaná technologie „RegenLab“ - aplikace koncentrátu růstových faktorů z destiček obsažených v pacientově vlastní krvi do kůže v oblasti obličeje a krku. Cena zahrnuje topickou anestézii krémem EMLA, aplikaci trombocytálního koncentrátu získaného odběrem cca 20 ml pacientovy krve (včetně spotřebního materiálu - 2 zkumavky) a ošetření pokožky po aplikaci PRP.

6000 Kč

Fototerapie rány

Aplikace polarizovaného světla na ránu přístrojem Fotonyx v intervalu 15 minut k podpoře hojení rány a potlačení projevů ranné infekce. Léčba polarizovaným světlem se provádí v prostorách ambulance. Přístroj nezapůjčujeme do domácího prostředí.

100 Kč

Ambulantní terapie rány kontrolovaným podtlakem

Léčba ran pomocí certifikovaných zařízení pro podtlakovou terapii. Pacient hradí cenu dodaného zdravotnického materiálu a výkon (zdravotní pojišťovny hradí podtlakovou terapii pouze za hospitalizace pacienta). Cena za 1 převaz rány.

3000 Kč

Ambulantní léčba rány pomocí medicinálních larev bzučivky zelené

Čistění rány pomocí sterilních larev dodávaných firmou Bioknife. Pacient hradí výrobci cenu za originální dodávku živých larev – na základě dodané faktury.

Odstranění larev v ambulantním zařízení s jejich odbornou likvidací je zpoplatněno zvlášť.

-Dle ceníku firmy Bioknife

+ 500

Sklerotizace varixů dolních končetin z kosmetických důvodů

Ošetření křečových žil na dolních končetinách speciálním roztokem Aetoxysclerolu z kosmetických důvodů. Používáme šetrnou metodu tzv. pěnově sklerotizace, výkon je omezen maximálním množstvím jednorázově podaného Aetoxysclerolu

1 končetina 600 Kč

Radiofrekvenční operace křečových žil metodou VNUS

Miniinvazivní operace křečových žil pomocí speciálního jednorázového radiofrekvenčního katetru umožňuje provést operaci křečových žil na dolní končetině z pouhého vpichu do kůže. Operace se provádí za jednodenní hospitalizace na chirurgickém oddělení Nemocnice Podlesí a.s.

viz. platný ceník nadstandardních výkonů Nemocnice Podlesí a.s.

Přednostní ošetření

Přednostní ošetření pacienta mimo ordinační dobu nebo pořadí objednaných pacientů

1000