Napsali o nás

Deník — 31. října 2016:

V ambulanci Salvatella používají k regeneraci kůže růstové faktory

Již více než rok na Staroměstské ulici v Třinci pracuje soukromá ambulance specializovaná na léčbu pacientů s cévními onemocněními a Centrum pro nemocné s ránami s problematickým hojením. Nese název Salvatella, který se mimo jiné používá pro léčivou bylinu šalvěj lékařskou, v doslovném překladu z latiny pak znamená zdravou tkáň. Odborným garantem tohoto zařízení je MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Je uznávaným specialistou v léčbě ran, autorem několika odborných publikací a řady článků v českých i zahraničních periodicích.

„Věnujeme především diagnostice a léčbě cévních onemocnění, zejména pak pacientům s ránami s komplikovaným průběhem hojení. Velkou část našich klientů tvoří diabetici se syndromem diabetické nohy, pacienti s chronickou žilní nedostatečností (projevuje se zejména křečovými žílami a nehojícími se kožními vředy) a nemocní s poruchami prokrvení v důsledku aterosklerózy tepen dolních končetin,“ říká doktor Stryja. Léčba chronických ran často trvá dlouhou dobu a obtěžuje nemocné bolestí, výtokem, zápachem či mokváním kůže v okolí vředů. Velmi důležité je proto co nejdříve najít příčinu nehojení a cíleně ji léčit. Doktor Stryja má s léčbou ran již více než patnáctileté zkušenosti a jeho rukama již prošlo mnoho nemocných z Třinecka i ze vzdálenějších regionů Moravy a Čech.

Léčba ran zaznamenala v posledních letech značný pokrok. V minulosti zaběhnuté metody (obklady s dezinfekčními roztoky a hypermanganem, Višněvského mast a jiné) se již považují za zastaralé a jejich místo zaujala především vlhká terapie. V ambulanci Salvatella používají moderní převazové materiály, které minimalizují riziko poranění při výměně krytí, účinně potlačují infekci a splňují požadavky na tzv. vlhkou léčbu. Pacienti jsou průběžně edukováni o tom, jak přizpůsobit svůj běžný život moderní léčbě a jak dodržovat nezbytná režimová opatření. „Jejich účinnost se snažíme zvýšit pomocí nových technologií, jako jsou například podtlaková terapie ran nebo destičkové růstové faktory,“ dodává doktor Stryja. Růstové faktory jsou v arzenálu moderní medicíny sice teprve krátce, jejich využití je ale skutečně široké. Aplikují se injekčně do požadovaného místa v podobě koncentrátu krevních destiček získaného z vlastní krve pacienta. Růstové faktory podněcují kůži a podkožní tkáň k regeneraci, která se projeví zlepšením hojení. Své místo ale mají i v péči o stárnoucí pleť, protože zmírňují jemné vrásky kolem očí a úst, a napomáhají tak kůži opět získat mladistvý vzhled.

Od října 2016 nabízí ambulance Salvatella s.r.o. nově možnost aplikace trombocyty obohacené plazmy (PRP), která je zdrojem růstových faktorů potřebných k regeneraci kůže na obličeji. Růstové faktory podporují zvýšení tloušťky hlubších struktur kůže i pokožky, zlepšují texturu a povrch pleti, zmírňují jemné vrásky. Základní kůru představují dvě až tři ošetření obohacenou plazmou. K udržení optimálního výsledku je možné zopakovat aplikaci PRP po šesti až dvanácti měsících. Tento výkon není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Pro více informací kontaktujte doktora Jana Stryju na adrese Salvatella s.r.o., Staroměstská 280, Třinec, nebo na webových stránkách společnosti www.salvatella.cz. S ohledem na časovou náročnost ošetření se noví pacienti přijímají pouze na základě předchozího telefonického objednání se na telefonním čísle 558 332 092. Objednat se k vyšetření je možné také e-mailem na adrese ambulance@salvatella.cz. U pacientů s ránou je s výhodou, pokud má nemocný doporučení praktického lékaře s popisem dosavadní léčby a seznamem užívaných léků.

Časopis Léčba ran, číslo 3, ročník 2018, strana 19-21

První zkušenosti s bioaktivním krytím z amniových membrán

Náhradní kožní kryty vyrobené z amniových membrán lidského plodu jsou bioaktivní materiály, které plní funkci dočasného krytu rány, pomáhají udržovat optimální vlhkost a zároveň stimulují spodinu rány k reparaci prostřednictvím růstových faktorů uvolňovaných do spodiny rány. Současná úroveň technologií umožnuje zpracování a uchování amniové tkáně v takové podobě, která odpovídá zákonným požadavkům a evropským standardům na jakost a bezpečnost. Indikací k aplikaci tohoto krytí jsou stagnující chronické rány bez zjevných známek ranné infekce se střední až slabou rannou sekrecí. Na kazuistice pacientky s nehojící se ulcerací na levém bérci původně ischemické etiologie demonstrujeme efektivitu terapie Amniodermem, kdy v průběhu 20 dnů (3 aplikací Amniodermu) došlo ke kompletnímu zhojení ulcerace.