MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

Osobní data

Narozen v Třinci.
e-mail: ambulance@salvatella.cz

Vzdělání

 • 2014 - Licence ČLK pro výkon funkce primáře pro poskytování poradenských služeb pro obor cévní chirurgie
 • 2007 – 2014, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, doktorské postgraduální studium, obor chirurgie. Disertační práce „Nové trendy v léčbě ulcerací syndromu diabetické nohy“. Státní doktorská zkouška z chirurgie vykonána a disertační práce obhájena 15. 4. 2014. Titul Ph.D.
 • 2010, Licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor cévní chirurgie
 • 2008, Atestace z cévní chirurgie
 • 2004, uznána specializovaná způsobilost v oboru chirurgie dle § 44 odst. 1 věty šesté zákona č. 95/2004 Sb.
 • 2003, Licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor chirurgie
 • 2000, Atestace I. stupně v oboru chirurgie
 • 1991 – 1997, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství. Titul MUDr.
 • 1987 – 1991, Gymnázium Třinec

Zaměstnání

 • Od 1. 7. 2015: odborný zástupce Salvatella s.r.o., chirurgická, cévní a podiatrická ambulance, se sídlem v Třinci
 • Od 20. 5. 2015: jednatel společnosti Salvatella s.r.o. se sídlem v Třinci
 • Od 1. 1. 2005: lékař Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Podlesí a.s., Třinec
 • Od 1. 1. 2000: externí lékař Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje
 • Od 1. 9. 1997 - 31. 12. 2004: lékař chirurgického oddělení Nemocnice Třinec.

Odborné aktivity

 • Člen Společnosti kardiovaskulární chirurgie JEP
 • Člen výboru České společnosti pro léčbu rány
 • Člen podiatrické sekce České diabetologické společnosti
 • Člen European Wound Management Association (EWMA)
 • Člen poradního sboru EWMA Council (výbor pro racionální antimikrobiální terapii) od 5/ 2014
 • Člen redakční rady časopisu Léčba ran
 • Člen redakční rady časopisu Kazuistiky v angiologii
 • Odborný garant a organizátor odborných konferencí s mezinárodní účastí Rande (2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015).
 • Odborný garant akreditovaného kvalifikačního kurzu pro nelékařské pracovníky: „Kurz ošetřování ran a kožních defektů metodou vlhkého hojení I“ (praktická i odborná část výuky, akreditace udělená Ministerstvem zdravotnictví ČR pro roky 2010 – 2016).
 • Spoluautor doporučeného postupu „Ošetření chronické rány“ vydaného pod garancí ČSLR
 • Autor kreditovaného e-learningového kurzu ČLK pro lékaře „Základy léčby nehojících se ran“ (2015)

Znalost jazyků

 • angličtina aktivně
 • ruština a polština pasivně

Zahraničních odborné stáže

 • V.A.C. Therapy Systems, 20. - 21. 1. 2005, školící centrum KCI Vídeň, Rakousko. Professional Practice in Wound Healing, 20.6. - 21. 6. 2005, European Surgical Institute in Hamburg, Německo.
 • Mezinárodní seminář na téma využití stříbra v léčbě ranné infekce, 4. - 5. 5. 2011, Londýn, Velká Británie.

Profesní zaměření

 • Cévní chirurgie
 • Všeobecná chirurgie
 • Léčba nehojících se ulcerací a komplikovaných chirurgických ran
 • Podiatrie – léčba pacientů se syndromem diabetické nohy
 • Edukace zdravotníků a laické veřejnosti v problematice léčby ran

 

BIBLIOGRAFIE

Monografie:

 • Stryja J. Repetitorium hojení ran [Textbook of Wound Healing]. 1.vyd. Semily: Geum; 2008. 200p. ISBN 978-80-86256-60-3.
 • Stryja J. Repetitorium hojení ran 2 [Textbook of Wound Healing 2]. 1. vyd. Semily: Geum; 2011. 370p. ISBN 978-80-86256-79-5.
 • Stryja J. Systémy kontrolovaného podtlaku a jejich využití v praxi [The systems of negative pressure treatment and their usage in practice]. In Šimek M, Bém R et al. Podtlaková léčba ran [Negative pressure wound treatment]. 1. vyd. Praha: Maxdorf; 2013. s. 29-44, 15 s. ISBN 978-80-7345-352-7.
 • Stryja J. Debridement a jeho úloha v managementu ran [Debridement and its part in wound management]. 1. vyd. Semily: Geum; 2015. 168p. ISBN 978-80-87969-13-7


Autor více než 30 souhrnných a originálních prací, řady přednášek a workshopů na téma léčba nehojících se ran, trofických ulcerací a cévních onemocnění dolních končetin.