Novinky

20.12.2023

Vánoční dovolená

Vážení pacienti.

Ve dnech 21. prosince 2023 - 2.ledna 2024 čerpáme na ambulanci hromadnou dovolenou. 

V případě náhlého zhoršení vašeho zdravotního stavu vám akutní ošetření poskytnou na chirurgické pohotovosti Nemocnice AGEL Podlesí a.s. a Nemocnice Třinec p.o. 

I my Vám přejeme klidné prožití Vánoc a v roce 2024 pevné zdraví, hodně štěstí a pracovních úspěchů.

 

Kolektiv ambulance Salvatella s.r.o.

18.11.2020

Evropský certifikát kvality

Naši ambulanci Salvatella s.r.o. byl v listopadu 2020, jako prvnímu pracovišti v České republice, udělen Evropskou asociací pro léčbu ran (EWMA)  certifikát kvality poskytované péče označovaný "Endorsed by EWMA" . EWMA je nevládní organizace zastřešující všechny odborné evropské organizace, které se věnují péči o nemocné s nehojící se ránou. Náročný proces posouzení činnosti, rozsahu a kvality poskytované péče trval téměř 1 rok a certifikát ambulance získala na 3 roky.

6.3.2020

Opatření proti šíření coronaviru

Vážení pacienti.

V souvislosti se současnou epidemií Coronavirem (COVID-19) a ochranou zdraví ostatních pacientů a zdravotníků Vás žádáme, aby v případě že Vám byla hygienikem nařízena izolace nebo karanténa, nebo že

v současnosti máte horečku, kašel nebo potíže s dýcháním a vrátili jste se v posledních 14 dnech z rizikových oblastí (severní Itálie, či v jiných oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem), nebo

jste v úzkém kontaktu s osobou splňující výše uvedená klinická kritéria, 

abyste přehodnotili nutnost Vaší osobní návštěvy na naši ambulanci, ošetření u nás zrušili a telefonicky se přeobjednali na termín, kdy již výše uvedené podmínky pominou.

Děkujeme Vám za vaši ohleduplnost a za to, že napomáháte omezení šíření tohoto onemocnění.

Kolektiv ambulance Salvatella s.r.o.

22.12.2018

Ordinační doba od 1.1.2020

Detailní rozpis ordinačních hodin ambulance Salvatella s.r.o., chirurgická ambulance, od 1.1.2020:

Pondělí          7:00 – 11:30 hod            (chirurgická ambulance)  

Úterý             7:00 – 11:30 hod           (chirurgická ambulance)

Středa            7:00 – 11:30 hod           (chirurgická ambulance)

Čtvrtek           7:00 – 11:30 hod           (chirurgická ambulance)

Pátek              7:00 – 11:00 hod           (chirurgická ambulance)

 

Detailní rozpis ordinačních hodin ambulance Salvatella s.r.o., cévní chirurgická ambulance, od 1.1.2020:

Pondělí                12:00 – 13:30 hod            (cévní chirurgická ambulance)

Úterý                   12:00 – 13:30 hod            (cévní chirurgická ambulance)

Středa                 12:00 – 13:00 hod            (cévní chirurgická ambulance)

Čtvrtek                12:00 – 14:00 hod            (cévní chirurgická ambulance)

Pátek                   11:00 – 12:00 hod           (cévní chirurgická ambulance)

 

Detailní rozpis ordinačních hodin ambulance Salvatella s.r.o., podiatrická ambulance, od 1.1.2020:

Pondělí                13:30 – 14:30 hod            (podiatrická ambulance)

Úterý                   13:30 – 16:00 hod            (podiatrická ambulance)

Středa                 13:00 – 15:00 hod            (podiatrická ambulance)

Čtvrtek                14:00 – 15:00 hod            (podiatrická ambulance)

Pátek                   12:00 – 13:00 hod            (podiatrická ambulance)

1.11.2018

Nehrazené výkony

Důležité upozornění

Vážení pacienti. V letech 2017-2018 zdravotní pojišťovny neuhradily našemu zdravotnickému zařízení část poskytnuté péče. Tato finanční částka ohrožuje běžný chod ambulance a hrozí tak její uzavření. Intenzivní jednání s vedením pojišťoven bohužel nevedla k žádnému výsledku. Chceme zachovat vysoký standard péče, kterou Vám poskytujeme a neomezovat její rozsah. S ohledem na náš hospodářský výsledek již ale nejsme schopni dále dotovat úkony, které vaše zdravotní pojišťovny odmítají uhradit a jsme nuceni úhradu za ně požadovat po Vás. Jedná se především o tyto výkony:

Odstranění otlaků, ztvrdlé kůže chodidel a poškozených nehtů (malá pedikúra)   

150 Kč jedno chodidlo, 300 Kč obě chodidla.

 

Kompletní medicinální pedikúra (komplexní preventivní ošetření chodidla: ošetření dystrofických nehtů chodidla s jejich ostříháním a broušením pedikérskou bruskou, ošetření meziprstních prostor na obou dolních končetinách s odstraněním krust, šupin a hyperkeratóz, plošné zbroušení ztvrdlé kůže z plosky chodidla, zbroušení ztvrdlé a vysušené pokožky chodidel postižených plísní, odstranění nekomplikovaných hyperkeratoz, kožních bradavic, otlaků a kuřích ok skalpelem, ošetření chodidla hydratačním krémem a edukace o péči o pokožku chodidel.

300 Kč jedno chodidlo, 500 Kč obě chodidla.

 

Podložená vícevrstevná kompresivní elastická bandáž dolních končetin kvalitním krátkotažným kompresivním obinadlem Comprilan

300 Kč jedna končetina, 500 Kč obě dolní končetiny.

 

Podložená vícevrstevná kompresivní elastická bandáž dolních končetin kvalitním krátkotažným adhezívním kompresivním obinadlem Jobst Compri II 

500 Kč jedna končetina, 1000 Kč obě dolní končetiny.

 

Vzniklá situace nás velmi mrzí, ale v současnosti nemáme jinou možnost, jak provoz ambulance v současném rozsahu zachovat. Ostatní výkony nehrazené ze zdravotního pojištění jsou uvedeny v našem ceníku.