Služby

Ambulance Salvatella s.r.o. se specializuje na léčbu komplikovaných ran, nehojících se vředů a stavů s narušeným hojením kůže a měkkých tkání.

Ošetřujeme také pacienty s cévními onemocněními (poruchy prokrvení horních a dolních končetin, křečové žíly a další projevy chronické žilní nedostatečnosti, neúrazovými onemocněními pohybového systému, chorobami trávicího systému a nemocemi štítné žlázy. Ambulantně v místním znecitlivění provádíme jednoduché operační výkony jako například: excize malých kožních útvarů, exstirpace nádorků měkkých tkání umístěných v podkoží, operace zarůstajícího nehtu, sklerotizace městků dolních končetin, menší chirurgické výkony u pacientů se syndromem diabetické nohy apod.

U samoplátců provádíme aplikaci trombocyty obohacené plasmy (PRP), která je zdrojem růstových faktorů potřebných k regeneraci kůže. Metoda PRP pomáhá zpomalit projevy stárnutí vaší pleti na obličeji a dodává pokožce mladistvý vzhled. Růstové faktory podporují zvýšení tloušťky hlubších struktur kůže i pokožky, zlepšují texturu a povrch pleti, zmírňují jemné vrásky. Základní kůru představují dvě až tři ošetření obohacenou plasmou. K udržení optimálního výsledku je možné zopakovat aplikaci PRP po šesti až dvanácti mě sících. Tento výkon není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

S ohledem na časovou náročnost jejich ošetření nové pacienty přijímáme pouze na základě předchozího telefonického objednání se (linka 558 332 092). Je s výhodou, pokud má nemocný doporučení praktického lékaře s popisem dosavadní léčby a seznamem léků. K případnému přeobjednání termínu ošetření používejte výhradně pevnou telefonní linku 558 332 092. 

Salvatella s.r.o. má smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami, které v našem regionu zajišťují úhradu zdravotní péče za své pojištěnce. Cílem naší práce je nabídnout pacientovi kompletní servis od diagnostiky příčiny, kauzální léčby onemocnění až po lokální ošetření a navržení nezbytných režimových opatření.

Ve své práci používáme ty nejmodernější materiály a postupy. Velká část z nich je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že proces schvalování úhrad je ale velmi časově náročný, některé nové a preventivní postupy v léčbě nehojících se ran zatím zdravotní pojišťovny nehradí. S důrazem na komplexní léčbu a využití těch nejmodernějších postupů jsme vám schopni zajistit i tuto vysoce specializovanou léčbu. Protože zdravotní pojišťovny tuto péči v současnosti nehradí, je její úhrada vyžadována po pacientech.

K některým těmto specializovaným výkonům existuje i alternativní léčba či postupy, které zdravotní pojišťovny svým klientům proplácejí. Pokud budete mít zájem, o konkrétních možnostech doplnění Vaší léčby Vás bude informovat Váš ošetřující lékař.  Pokud chcete o některém z níže uvedených výkonů získat více informací, nebo se rozhodnete je v našem zařízení absolvovat, neváhejte se na nás obrátit.


S úctou                                                       

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

 

Status ambulance

Nestátní zdravotnické zařízení Salvatella s.r.o. se specializuje na péči o pacienty s ránami, kožními defekty a ulceracemi s komplikovaným hojením. K poskytování léčebně-preventivní péče našim pacientům Salvatella s.r.o. využívá tři specializované ambulance: chirurgickou ambulanci, cévně-chirurgickou ambulanci a podiatrickou (diabetologickou) ambulanci.

V roce 2015 získala Salvatella s.r.o. statut podiatrické ambulance a byla zařazena do oficiálního seznamu podiatrických ambulancí, který je garantován podiatrickou sekcí České diabetologické společnosti. Kvalita poskytované péče o pacienty s nehojící se ránou byla v roce 2015 potvrzena udělením Certifikátu komplexního centra pro léčbu nehojících se ran, jehož garantem je Česká společnost pro léčbu rány.

 

Zdravotní pojišťovny

m_cpzp.png, 36kB m_ozp.png, 5,7kB m_rbp.png, 13kB m_vozp.png, 17kB m_vzp.png, 52kB m_zpmv.png, 26kB

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
  • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna